Privacy Policy

Who we are

Chúng tôi rất quan tâm đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách truy cập và sinh viên của chúng tôi tại Trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ (“VATC”) (https://cdvatc.edu.vn/). Chính sách bảo mật này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách truy cập khi họ truy cập trang web của chúng tôi hoặc đăng ký tài khoản sinh viên tại trường. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ trang web, địa chỉ IP, thông tin liên lạc và thông tin khác liên quan đến việc truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và trang web mà khách truy cập đã đến từ. Thông tin này được sử dụng để quản lý trang web của chúng tôi và để xác định các xu hướng sử dụng.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về hoạt động của khách truy cập trên trang web của chúng tôi. Một cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn hoặc trên thiết bị của bạn. Cookie cho phép trang web hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp cho bạn một trải nghiệm truy cập trang web cá nhân hóa hơn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie của mình.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, để tương tác với bạn và để cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các chương trình và dịch vụ mới của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin không cá nhân để phân tích việc sử dụng trang